Ženeva

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC ŽENEVA!

Informace o tom, co se v naší škole děje, naleznete na: http://www.csbh.cz/zeneva/akce

Podívejte se na videoreportáž, kterou vytvořili žáci 6. a 7. třídy ČŠBH Ženeva k výročí vzniku Československa. S kamerou a fotoaparátem se vydali po ženevské stopě vzniku našeho státu: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YO6beAfd0o0

                           

 

 

 

ČŠBH ŽENEVA- ŠKOLA POD ZÁŠTITOU ING. JANA KÁRY, VELVYSLANCE A STÁLÉHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉ  REPUBLIKY  PŘI OSN V ŽENEVĚ

          

Již devátým rokem nabízí ČŠBH Ženeva pravidelnou výuku českého jazyka a českých reálií pro děti od 3 do 14 let.

Ve školním roce 2018/2019 jsou děti rozděleny do 7 skupin: mladší předškolní třída, nultý ročník  a 1., 2., 3. třída a dvoutřídky 4.a 6.,  5. a 7. třída. Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V případě dostatečného zájmu otevře škola i doplňující kurz češtiny pro děti od 6 let, kurz češtiny pro dospělé a zorganizuje pravidelná setkávání s češtinou pro rodiče s dětmi do 3 let. 

V roce 2016 se ČŠBH v Ženevě zařadila mezi školy, které mohou svým žákům v pololetí a na konci školního roku vydávat osvědčení, které je ve školách v ČR uznáváno jako vysvědčení. 

ČŠBH Ženeva je členem Komise ELCO operující pod Ministerstvem školství kantonu Ženeva. Komise sdružuje zahraniční doplňkové školy, které vyučují rodný jazyk. Členství v Komisi ELCO opravňuje ČŠBH Ženeva nechat svým žákům připsat známku z českého jazyka na švýcarské vysvědčení.

Školní děti se scházejí  v Ecole Chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, CH-1218 Grand-Saconnex každou středu, kromě prázdnin kantonu Ženeva. Výuka ve školních třídách probíhá vždy od 14:10 do 18:20 hod, u nejmladších předškoláků od 14:10hod do 16:30 – 17 :15hod a v nultém ročníku od 14:10 do 17:15hod

Výuka je doplněna rozmanitým nadstavbovým programem, na kterém se podílejí i ostatní ČŠBH: Evropský den jazyků, Noc s Andersenem, Světový den životního prostředí, Čtení pomáhá, literární a výtvarné soutěže, olympiády v českém jazyce, letní tábor Sluňákov a další.   Ve školním roce 2018/2019 věnuje ženevská škola značnou část svých výukových aktivit projektům ke 100. výročí založení Československa, na nichž se podílí škola napříč všemi věkovými skupinami žáků a v úzké spolupráci s ženevskou Stálou misí ČR při OSN, Besedou Slovan Ženeva i dalšími krajanskými spolky a subjekty v ČR i zahraničí.   S cílem rozšiřovat povědomí o české kultuře, historii, současném dění v ČR, tradicích a zvycích pořádá ženevská škola akce pro žáky školy, jejich rodiny i mimoškolní početnou českou komunitu z oblasti Švýcarska a sousedních oblastí Francie. Ročně uspořádá škola několik divadelních představení a koncertů českých umělců, naučných vycházek nebo besed s osobnostmi české kultury, zorganizuje mikulášskou besídku, lampionový průvod, masopustní rej masek, besidku pro rodiče a další.   Škola navázala spolupráci i s ženevskými státními školami, jejichž žáky a učitele seznamuje prostřednictvím divadelně-literárních aktivit s českým jazykem a kulturou. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Titulní stránka