Náš tým

Představujeme Vám loňský tým ČŠBH Ženeva

Představení současného týmu pro Vás právě připravujeme. Děkujeme za trpělivost.

 

 

 

 

                                                      

       

 

 

Mgr. Barbora Šimerová, ředitelka školy

         

 

                                         

Ing. Hana Bartková, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 6. tř.                                      

 

 

 

   

Mgr. Jana Dusíková, třídní učitelka- 5. a 7.tř.               

      

 

                 

 

Lucie Thierry, třídní učitelka - 1. tř.

 

 

 

 

Mgr. Alžběta Ruschková, třídní učitelka - 2. tř.

 

 

 

 

Mgr. Eva Krvačná, třídní učitelka - 3. tř.     

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Touzet, třídní učitelka - mladší předškoláci

 

 

 

Mgr. Petra Žejdlová, třídní učitelka - 0. tř.

 

 

 

                                       

Eva Vrublová - asistentka, mladší předškoláci

 

 

 

 

Andrea Rychtecky Riond - asistentka 4.-7. tř., dějepis

           

 

 

 

Titulní stránka