Ženeva

 

ČŠBH Ženeva - ŠKOLA POD ZÁŠTITOU ING. JANA KÁRY, VELVYSLANCE A STÁLÉHO PŘEDSTAVITELE ČESKÉ  REPUBLIKY                                                                     

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC V ŽENEVĚ!

Informace o všem, co se v naší škole děje, naleznete na: http://www.csbh.cz/zeneva/akce

 

V letošním školním roce se již po osmé otevřely brány České školy bez hranic v Ženevě, která nabízí pravidelnou výuku českého jazyka a českých reálií pro děti od 3 do 14 let.

Ve školním roce 2017/2018 usedá do lavic naší ženevské české školy pravidelně 62 dětí, které jsou rozděleny do 7 skupin: mladší předškolní třída, nultý ročník  a 1., 2., 3., 4.a 5., 6. a 7. třída. Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2016 se ČŠBH v Ženevě zařadila mezi školy, které mohou svým žákům v pololetí a na konci školního roku vydávat osvědčení, které je ve školách v ČR uznáváno jako vysvědčení.

Školní děti se scházejí  v Ecole Chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, CH-1218 Grand-Saconnex každou středu, kromě prázdnin. Výuka ve školních třídách probíhá vždy od 14:15 do 18:15 hod, u nejmladších předškoláků od 14:15hod do 16:30 – 17 :15hod a v nultém ročníku od 14:15 do 17:15hod

Kromě pravidelné výuky pořádá škola mimoškolní aktivity pro děti a rodiče. Letos se můžeme těšit na podzimní interaktivní hudební pořad Dua Dubnička - Lahoda, na Mikulášskou besídku, Andersenovu noc, Besídku pro maminky  a další. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Ecole tchèque sans frontières de Genève est une association sans but lucratif. Elle a été créée en 2012 et est politiquement neutre et confessionnellement indépendante.

L’Ecole tchèque sans frontières est destinée à tous les enfants qui veulent apprendre à parler, chanter, lire, écrire et penser en tchèque, et découvrir la culture et l’histoire de la République tchèque. Tout cela sous forme de jeu, à l’aide de la musique, de la récitation et des arts plastiques. Elle vise à enseigner la langue, la culture et la civilisation tchèques aux enfants âgés de 3 ans à 15 ans. Cette école offre un enseignement complémentaire aux connaissances que les enfants acquièrent dans leurs écoles élémentaires dans le cadre de l’enseignement régulier. L’Ecole tchèque sans frontières de Genève fait partie de l’association de l’Ecole tchèque sans frontière internationale basée à Prague.

Les leçons ont lieu tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 14h15 à 18h15 à l’Ecole chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, 1218 Le Grand-Saconnex.

A part de l’enseignement, l’Ecole organise des activités extrascolaires pour enfants et parents, comme par exemple la Fête de la Saint-Nicolas, lla Fête des mères etc.

 

Titulní stránka