Desatero předškoláka

° Desatero předškoláka

Materiál, který byl vypracován na základě originálního dokumentu MŠMT ČR a přizpůsoben podmínkám naší školy, nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy (České školy bez hranic). Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak znalostní předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí dosáhnout všech parametrů, ale může se k nim přiblížit. 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá jejich spolupráce. Desatero ČŠBH si můžete stáhnout níže v přílohách.

PřílohaVelikost
desatero predskolaka 062013.doc28.5 KB
Titulní stránka