Rodiče o škole

Uvádíme názory a postřehy některých rodičů týkající se školy: 

„… děti (…) byly přijaty do české sekce Evropské školy. Je to z velké části Vaší zásluhou, protože mají platná vysvědčení, umí hezky číst a psát, E.  se dokonce předvedla v matematice (v češtině). Ze S. byla paní učitelka také moc nadšená (…).

- maminka dvou dětí, rodina se přestěhovala z Paříže do Lucemburku

„… mé očekávání je stále stejné: aby získal dobré vzdělání ve svém mateřském jazyce a českých reáliích. Mé vnímání české školy se ale za tuto dobu trochu posunulo. Nejdříve jsem ji brala jako každou jinou školu. Teď ji více vidím jako nadstandardní zdroj vzdělávání. Nadstandardní jednak nízkým počtem žáků na učitele, ale také bohatostí rozvíjených kompetencí u dětí (vztah k knihám, estetické vnímání, komunikační dovednosti atd.).“

- maminka žáka 3. ročníku na dotaz, co od školy očekává především.

 

„V první řadě je to pro mě jedinečná možnost, jak umožnit svým dětem, aby se dobře naučily česky a poznaly dobře českou kulturu – přes veškerou dobrou vůli by se to pouze v rámci rodiny velmi těžko zvládalo. Velmi oceňuji, že se Česká škola snaží přinášet dětem i témata, která jdou nad rámec „běžné“ výuky jazyka – jako je například letošní Bubnování pro Bubny. To dělá ze sobotních půldnů v rue Bonaparte důležitou a cennou součást celkového vzdělávání našich dětí. Během rozbíhajícího se školního roku jsem si pak uvědomila, že mi škola přináší i příjemnou možnost trávit víc času s českými krajany, v českém prostředí – a tak vlastně pomáhá udržovat vztah k vlasti i mně jako rodiči.“

- maminka žákyně 1. ročníku a dítěte navštěvující kurzy pro nejmenší

 

„… chtěli jsme vám s manželem poděkovat za celé pololetí a za vysvědčení, jehož přípravě jste musely věnovat spoustu času. Váš komentář k práci dětí je pro nás každopádně velmi cenný a celá ČŠBH naprosto nepostradatelná!“

- reakce rodičů žáků 3.a 5. ročníku na pololetní hodnocení

Titulní stránka