Letní čtenářská soutěž

° Letní čtenářská soutěž  s nakladatelstvím  Meander o nejhezčí čtenářský deník.

Cíl  soutěže - aby děti o prázdninách četly a knihy si zapisovaly, ilustrovaly..., mladší můžou číst s rodiči a deník  jen ilustrovat.  

Uzávěrka soutěže 30. 9. 2013.

Podmínky soutěže: přečíst co nejvíce knih,  z nichž alespoň  jedna bude z nabídky nakladatelství Meander http://www.meander.cz .

Porota složená z učitelů ČSBH Paříž vybere 3 nejhezčí deníky v kategorii do 7 let, do 10 let a nad 10 let. Autoři získají knižní odměny  i od nakladatelství Meander. 

Fotogalerie

Titulní stránka