Úvodní stránka

Vítejte na stránkách České školy bez hranic Paříž! 

Podívejte se, co se v naší škole děje. Více informací zde...

  Aktuální informace také na naší facebookové stránce.

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se podílejí na chodu školy. Dále děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu v roce 2016. 

Dovolujeme si Vás informovat, že finanční dary lze odečíst z daní. O různých možnostech podpory školy se dozvíte více zde: http://csbh.cz/pariz/partneri/podporte-nasi-cinnost

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dítěte k povinné školní docházce v ČR

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě - občana ČR - k zápisu k povinné školní docházce v České republice (do vybrané kmenové školy), a to v době od 1. dubna   do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podrobněji zde: http://csbh.cz/novinky/zapis-k-povinne-skolni-dochazce-do-1-tridy-zakladni-skoly-v-ceske-republice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující kurzy češtiny pokračují i v roce 2017!

Podrobnosti a přihláška do kurzu na: csbh.cz/pariz/skolni-vyuka/ceske-kurzy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013, jako první škola na světě, smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR. Více - odkaz na Plnění povinné školní docházky.

Náš projekt vznikl za podpory pařížského Českého centra a ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher, současná ředitelka školy. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. Podrobnosti najdete pod odkazem výuka.

Dlouhodobě nás podporují:

 

 

Titulní stránka