Výtvarné dílny na téma Alfons Mucha - umělec / vlastenec

Spolek uspořádal ve dvou základních školách na Praze 11 výtvarné dílny na téma Alfons Mucha – umělec/vlastenec.

V průběhu března a června se na dvou základních školách sídlících na území MČ Praha 11 – ZŠ K Milíčovu  a ZŠ Donovalská uskutečnily výtvarné dílny na téma Alfons Mucha – umělec/vlastenec. Navázal tak na loňské oslavy 100. výročí republiky (Mucha navrhoval první československé bankovky) a připomněl rovněž letošní 80. výročí úmrtí umělce (14. července 1939).  Projekt realizoval spolek Česká škola bez hranic a byl podpořený dotací Městské částí Praha 11.
Pro realizaci byly využity výukové materiály zpracované pro osobnost Alfonse Muchy v předchozích letech (materiály jsou volně ke stažení ZDE).

Projektu se účastnilo celkem 18 tříd (celkem přes 400 dětí). Na úvod se děti stručně seznámily s osobností Alfonse Muchy – pro první stupeň byl zvolen jednoduchý výklad s ukázkami z jeho tvorby – návrhy bankovek pro nově vzniklou republiku a rovněž jeho reklamní tvorba – francouzské reklamní plakáty. Byl rovněž zmíněn pojem secese tak, aby si děti vzpomněly, až ho příště uslyší. Děti na druhém stupni pak byly seznámeny šířeji. Děti měly na výběr z několika témat (první stupeň navrhoval stokorunovou bankovku (technika akvarelu, kresba tuší nebo fixami). Na druhém stupni se více zaměřily na secesní styl a v jedné z dílen byly inspirovány secesní tvorbou natolik, že vytvořily secesní židli „a la Mucha“. Celkově projekt hodnotí jak realizátor, tak participující třídy velmi pozitivně. Dílny přinesly do výuky určitou zajímavou nadstavbu k učebním osnovám.

Od 1. do 31. 10. 2019 je pak naplánována výstava výběru ze zhotovených prací v Kulturním centru Zahrada.

Realizované výtvarné dílny v letošním roce i v předchozích letech jsou dobrým příkladem přesahu činnosti spolku nejen směrem k zahraničním školám, ale také směrem k dětem a pedagogům škol v České republice.

Titulní stránka