Olympiáda z českého jazyka

Vyhlásili jsme 1. ročník olympiády z českého jazyka pro žáky 2. a 7. třídy Českých škol bez hranic.

Uzávěrka zasílání zpracované olympiády je 10. května 2019. Více informací na csbh@csbh.cz.

Olympiáda není určena pro všechny děti (tak jako při obdobné soutěži v ČR), ale účastní se jí pouze žáci, kteří mají pro češtinu nadání (anebo kteří prostě chtějí). Jelikož v jednotlivých úkolech netestujeme znalosti, ty se testují v pravidelných testech v pololetí a na konci roku a jsou ohodnoceny známkou, nejsou úkoly zaměřeny na probírané učivo, ale na schopnost pracovat s jazykem, porozumět mu - což je vázáno no četbu, používání jazyka v domácím prostředí atd.

Vycházeli jsme z podmínek v pařížské škole, kde jsou i velmi šikovní druháci, a proto jsme je nechtěli ze soutěže vyřadit.

Není však řečeno, že se nutně musí žáci druhé třídy účastnit - pouze mají-li zájem, anebo pokud je jejich čeština na dostatečně dobré úrovni.

Titulní stránka