Letní tábor 2019

Česká škola bez hranic z.s. pořádá letos již 11. ročník tradičního letního tábora pro české děti žijící v zahraniční, tentokrát v Krkonoších na Rýchorské boudě, která se nachází v chráněné zóně Krkonošského národního parku v klidné a doposud téměř neporušené krajině Rýchor.

Kde?

 • Rýchorská bouda, Rýchorská bouda čp. 55, 542 01 Žacléř

Pro koho?

 • Děti od 6 do 15 let

Kdy?

 • Od soboty 27. července do soboty 3. srpna 2019

Dopravu zajišťují rodiče.

Příjezd v sobotu odpoledne – začíná se večeří. Odjezd v sobotu dopoledne. Místo a čas budou upřesněny. (Chata se nachází v nejvyšším, tedy 3. ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a k vjezdu autem je potřeba speciální povolení. S největší pravděpodobností bude určen sraz účastníků a jejich rodičů v Horním Maršově nebo Mladých Bukách a odtud se pojede po skupinách. Rodiče obdrží včas potřebné instrukce.)

Požadovaná jazyková úroveň? 

 • Dítě by mělo česky rozumět a alespoň trochu česky mluvit.

Náplň tábora je letos speciální – divadelní. Hlavní lektorka MgA. Hana Strejčková, Dis., která pro děti připravila náplň tábora, je profesionální divadelní tvůrce, věnuje se režii, dramaturgii, dramatickému psaní a divadelní pedagogice. Aktivity budou samozřejmě zaměřené na rozvoj jazyka a doufáme, že se dočkáme i závěrečného divadelního představení! Více o lektorce na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Za kolik?

 • 268 EUR (pro druhé dítě ze stejné rodiny 253 EUR) nebo

 • 6 968 Kč (pro druhé dítě ze stejné rodiny 6 578 Kč)

Číslo účtu pro platbu v EUR CZ6001000000438073670247

SWIFT (BIC) KOMBCZPP, VS 082019, SS příjmení dítěte, pro úhradu bankovních poplatků zadejte prosím SHA

Číslo účtu pro platbu v Kč 43-8073600257/0100 VS 082019, SS příjmení dítěte

Cena zahrnuje:

 • Ubytování

 • Stravování formou plné penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), nápoje

 • Odborné lektorské vedení a veškerý materiál pro realizované aktivity

 • Dopravu a vstupné v případě celodenního výletu

Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je níže ke stažení.

Součástí přihlášky je:

a) platba (převodem na účet)

b) zaslání oskenované přihlášky s uvedeným datem platby na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

c) zaslání oskenovaného souhlasu s fotografováním a spaním dítěte na palandě

d) zaslání oskenovaného lékařského posudku

 • POZNÁMKA: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je potřeba mít v českém jazyce. Dokument, jenž je níže ke stažení, je rovněž vyhotoven v anglickém, francouzském a německém překladu pro potřeby lékařů v zahraničí. Prosíme rodiče, aby posudek od svého lékaře následně přeložili do češtiny s prohlášením, že jejich překlad odpovídá lékařskému originálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka závazných přihlášek: 31. 5. 2019 nebo dříve při vyčerpání kapacity

Odhlášení z tábora: Omluvení účastníka je nutné provést zásadně písemnou formou.

Storno pobytu: do 27. 5. 2019 – vracíme plnou částku po odečtení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč; od 26. 5. do 26. 7. vracíme pouze náklady na ubytování a stravování. V případě neomluvené účasti poplatek propadá celý. Pokud dítě odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, organizátor zbytek poplatku nevrací. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena část poplatku a to norma stravného x počet zameškaných dní.

Při nástupu na tábor je třeba s sebou přivézt:

a) prohlášení o bezinfekčnosti

b) průkaz pojištěnce / příp. jiné doklady o pojištění dítěte

c) originály dokumentů – přihláška, lékařské potvrzení, prohlášení rodičů, souhlas s ošetřením dítěte

Neváhejte se přihlásit, počet míst je omezen.

Těšíme se na Vás!  V případě dotazů kontaktujte Alžbětu Pavlíčkovou na e-mailu: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

PřílohaVelikost
Prihlaska_2019.doc41 KB
Posudek_o_zdravotni_zpusobilosti_2019.doc56.5 KB
Souhlas_fotografovani_palandy_2019_k_zaslani_s_prihlaskou.doc30 KB
Prohlaseni_o_bezinfekcnosti_k_privezeni_na_tabor_2019.doc36.5 KB
Souhlas_s_osetrenim_ditete_2019.doc31.5 KB
Titulní stránka