Česká škola Neapol a tábor v Paestumu

Již čtvrtým rokem proběhl týdenní pobyt u moře dětí s rodinami s českým programem.

Tento rok byl věnovaný Večerníčkovi, takže od skládání čepic z novin, seznamování s postavičkami českých Večerníčků, si děti zábavnou formou obohatily českou slovní zásobu a získaly nové poznatky.

Již při příchodu do “českých apartmentů“ bylo vidět, kdo tu bydlí – z jmenovek s Večerníčky, okna vyzdobená papírovými motýlky, děti s vlastnoručně pomalovanými tričkami a batůžkami se znakem České školy Neapol.

Děti z českého tábora byly neustále zaměstnané. Mimo dovádění v moři a na pláži se dopoledne i odpoledne scházely v parku, ve stínu pinií, s paní učitelkou Renatou Doležalovou, která pro ně měla připravený bohatý program. Zpěv písniček za doprovodu kytary a Orffových nástrojů, pohybové a didaktické hry a spoustu výtvarné kreativní činnosti.

Závěrečné odpoledne se park s piniemi přeměnil na Pohádkový les, v kterém děti plnily úkoly, kde využily i svých nových poznatků (doplnění měst do slepé mapky, skládání čepice, sestavování šifer...). Odborné porotě tvořené z rodičů, prarodičů, paní učitelek  Heleny Schwarzové, Leony Peleškové a zástupcem z Ambasády ČR – Jiřím Krátkým, zahrály děti pěkné divadelní představení, které si během pobytu nacvičily. Všichni splnili úkoly na jedničku, a tak na ně čekal zasloužený večerníčkový poklad!

Mimo pokladu byly děti odměněny i diplomem nejen za výborné výsledky v celotáborové hře, ale i za celoroční studium v České škole Neapol.

Ocenění  dětem předal zástupce Velvyslanectví ČR v Římě –  Jiří Krátký a ředitelka ČŠ Neapol – Helena Schwarzová, která již čtvrtým rokem tento oblíbený týdenní pobyt zorganizovala.

Tento táborový týden splnil nejen svůj hlavní cíl – rozvoj českého jazyka a jeho užití i v  mimo školním prostředí, ale přispěl i k prohloubení vztahů mezi dětmi,rodiči, prarodiči i paní učitelkami. Zvlášť vítaná účast prarodičů žáčků ČŠ Neapol vnesla do české táborové komunity nejen dobrou náladu,ale i kus moravské kultury.

Helena Schwarzová, Česká škola Neapol

FOTOGALERIE  

Titulní stránka