Mnichov

Česká škola bez hranic Mnichov - Tschechische Schule ohne Grenzen e.V.  - Prinzregentenstr.7, 80 538 München vznikla za podpory mnichovského Českého centra. Česká škola bez hranic-Tschechische Schule ohne Grenzen e.V. nabízí výuku bilinqvním česko-německým dětem ve věku od 18 měsíců do 15-ti let. Výuku zajišťují kvalifikované paní učitelky.

Výuka školních dětí  

Kontakt:  mnichov@csbh.cz

  • Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1.-9. třídu. Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky.
  • Po úspěšném složení komisionálních zkoušek získávají žáci vysvědčení ČR.
  • Je určena žákům, kteří paralelně zahajují výuku v 1.třidě německé školy
  • V případě zájmu nás prosím kontaktujte na uvedenou emailovou adresu, nejpozději do měsíce dubna.
  • Upozorňujeme, že z kapacitních a organizačních důvodů  není možná spontánní jednorázová návštěva školy.
  • Přihlášku obdržíte na vyžádání na výše uvedené kontaktní adrese.

     

Výuka předškolních dětí

Kontakt : pfeiferklara@web.de

  • Setkávání rodičů s dětmi 1x týdně v Českém centru Mnichov za účelem upevnění základů českého jazyka pomocí her a prožitkového učení.

Česká škola v Mnichově hledá zájemce o pozici asistenta/-ky výuky českého jazyka. Jedná se o práci na bázi honoráře. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailu: mnichov@csbh.cz

Do následujícího školního roku 2016/2017 škola již nepřijímá děti do 1. třídy. Kapacita třídy byla naplněna.

Titulní stránka