Londýn

Česká škola bez hranic Londýn vznikla pod záštitou ambasády ČR a podpoře Českého centra v Londýně na začátku října 2007. Zakladatelkou a stávající ředitelkou je MgA. Zuzana Jungmanová.

Česká škola v Londýně je určena anglicko-českým bilingvním dětem a jejím hlavním cílem je netradiční výuka českého jazyka formou výtvarného programu a jazykových her pod dohledem zkušeného logopeda.

Naše aktivity jsou rozdělěny na výtvarnou část jménem Kids' Art Club/pro děti předškolní/ a na ni navazuje naše Česká Škola 1. a 2. třída pro děti školního věku.

• Výtvarná část Kids' Art Club – děti se seznamují s novými výtvarnými technikami tématickou hrou pouze v česky mluvícím kolektivu.

• Hudební výchova – procházení se českými písničkami a první krůčky v notovém zápise, české zvyky a tradice.

Česká Škola – výuka první a druhé třídy. Plnění rámcového vzdělávacího programu určeného pro České školy bez hranic. Spolupráce s organizací Tvořivá škola v Brně.

Živá muzea – Projekt jež by měl propojovat historii, umění a jazyk. British Muzeum, Viktoria and Albert Muzeum…

Představení – Na konci určitého období se snažíme propojit vše co jsme se za tu dobu naučili ve společném představení (pantomima, stínové divadlo, hudba…) Představení: Žalud a Meloun 2008 a Legenda o Slunci 2009, Legenda o Slunci 2009, Jedeme do Prahy 2010 a Královna Alžběta a královna Viktorie 2010.

Animace a práce se zvukem – Projekt věnovaný Evropskému roku Šelem. Cílem celého roku 2009 bylo vytvoření šelmího animovaného filmu s doprovodným představením. Výtvarný obraz a skutečná dětská interakce.

• Premiéra filmu "Zbylo nás pět" v Pražské Zoologické zahradě 30.6. 2009.

• Film "Zbylo nás pět" byl oceněn na Zlínfestu a Anifestu 2009.

• Různé zajímavé výtvarné a čtenářské soutěže. Spolupráce s nakladatelstvím Meander.

Výtvarné workshopy: Workshop v Riverside Studios při příležitosti promítání českých pohádek 2009, 2010. Krásnou výtvarnou dílnu ke knížce Violka od autorky Terezy Stehlíkové v polském institutu Topolsky Century 2010.

Výstavy, prezentační akce a aukce – Kavárna Prague, London 2008

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.czechschool.org.uk

Kontakt:
Czech School without Borders, London
Česká škola bez hranic Londýn
13 Harley Street
London W1G 9QG
Great Britain
E-mail: zuzka@czechschool.org.uk

Titulní stránka