Seminář Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

"Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet" se zaměřuje na metody aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Osvojené metody pomohou vyučujícím vést děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění textu.

Seminář představí první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí), postupy a jejich varianty, jak dosáhnout toho, aby si děti přirozeně, nenásilně a s radostí dovednosti natrénovaly. Důraz je kladen na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak).

Lektorky: Kateřina Šafránková a Květa Krüger

Místo a čas konání: České centrum Paříž, 18 rue Bonaparte, 75006

Sobota 19.3.2011 od 15 hod; neděle 20.3.2011 od 9.30 do 15.00 hod

Kurz je určen pro vyučující ČŠBH.

Místo konání: 
Paříž
Datum: 
19.03.2011
Titulní stránka