Frankfurt

Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem vznikla v únoru 2011.  Děti ve věku 18 měsíců až 15 let vyučujeme každou sobotu mezi 9:30-13:45 hod., výuka probíhá v jedenácti skupinách. Dospělým zájemcům nabízíme také kurzy češtiny jako cizí jazyk. V současné chvíli navštěvuje ČŠBH Frankfurt 94 dětí, čímž se řadíme mezi největší české školy tohoto typu na světě. Výuku v naší škole zajišťují vysokoškolsky vzdělaní lektoři, odborní asistenti a další členové týmu.

Obsahem je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v německých spolkových zemích Hesensko, Bavorsko a Severní Porýní a Vestfálsko. Důležitou součástí výukového programu je rozšíření znalostí českých reálií. Kontakt s českým prostředím prohlubujeme pořádáním mimoškolních aktivit a organizací nadstavbových výukových programů. Za velmi důležité považujeme zprostředkování kontaktu mezi českými rodinami v okolí Frankfurtu.

Záštitu nad ČŠBH Frankfurt převzala příspěvková organizace České centrum Berlín, patronem projektu je český velvyslanec v Německu, Tomáš Jan Podivínský. Zřizovatelem školy je neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V.

Výuková lokalita: Das Bildungshaus KINDERZEIT, Am Kronberger Hang 2A, D-65824 Schwalbach am Taunus (metro S3, výstupní stanice Schwalbach Nord)

Kontakt na vedení školy: 
Michaela Enžlová, ředitelka školy
Barbora Navrátilová-Štursová, předsedkyně představenstva Vita Bohemica e.V.
Martina Bozem, zástupkyně ředitelky (tel. 0176-53 58 72 56)

vedeni@ceskaskolafrankfurt.de
www.ceskaskolafrankfurt.de
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt

 

Titulní stránka