Curych

Vážení ,

představuje se Vám škola s více než devítiletou tradicí. Najdete ji ve Wallisellenu nedaleko Curychu. Je dobře dostupná místním i dojíždějícím žákům a poskytuje kvalitní vzdělávání. Výuka ve škole probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH a obsahově se řídí Rámcovým vzdělávacím programem  MŠMT ČR  pro 1.-9. třídu.  V rámci výuky žáci pronikají do tajů dějin českého národa  a poznávají a objevují Českou republiku. Zakladatelkou a ředitelkou je Jana Vaňková. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku:

  • Pro děti od 3 do 6 let

120 min. setkání, skupinky HEZKY ČESKY ve Wallisellenu, každou středu, je zaměřeno na téma, které je pro děti zajímavé a dokáže v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby.

  • Pro děti od 6 let

1.třída :  středa  14:40 - 17:15   p.uč. Langenegger

3.třída :  středa  14:20 - 17:50   p.uč. Fantová

4.třída středa  14:20 - 17:50  p.uč. Matoušková

6.třída :  středa  14:20 - 17:50   p.uč. Vaňková 

Čeština hravě:  středa   15:50 - 16:15, 16:15 - 17:15    p.uč. Matoušková   

7.+ 9.třída sobota   8:45 - 11:45   p.uč. Vaňková    

         

Adresa:                 Schulhaus Alpen

                                 Alpenstrasse  11

                        CH - 8304 Wallisellen

 Kontakt:  jana.vankova@csbh.cz

Titulní stránka