Curych

Vážení návštěvníci,

představuje se Vám škola s více než sedmiletou tradicí. Najdete ji ve Wallisellenu nedaleko Curychu. Je dobře dostupná místním i dojíždějícím žákům a poskytuje kvalitní vzdělávání. Výuka ve škole probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH. Žáci prostřednictvím vyučování získávají potřebné kompetence komunikační a především jazykové. V rámci výuky žáci pronikají i do tajů dějin českého národa  a poznávají a objevují Českou republiku. Zakladatelkou a ředitelkou je Jana Vaňková. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku:

  • Pro děti od 3 do 6 let

120 min. setkání, skupinky HEZKY ČESKY ve Wallisellenu, každou středu, je zaměřeno na téma, které je pro děti zajímavé a dokáže v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby.

  • Pro děti od 6 let

1.třída :  středa 14:30 - 16:30  /2hod/  p.uč. Brenčičová

2.třída :  středa 14:30 - 17:30  /3hod/ p.uč. Burjánková + p.uč. Koucká

3.třída :  středa 14:30 - 17:30  /3hod/ p.uč. Vaňková

4.třída středa 14:30 - 17:30  /3hod/ p.uč. Koucká

6.třída :  sobota  8:45 - 11:45  /3hod/ p.uč. Vaňková 

8.třída :  pátek  16:00-18:00   /2hod/ p.uč. Vaňková                           

Adresa:                 Schulhaus Alpen

                                 Alpenstrasse  11

                        CH - 8304 Wallisellen

Kontakt:
Hezky česky - Česká škola bez hranic Curych
E-mail: jana.vankova@csbh.cz

Titulní stránka