Výuka

České školy bez hranic vyučují předměty Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vlastního vzdělávacího programu v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Nedílnou součástí výuky (v kontextu multilingvní rodinné výchovy žáků ČŠBH) je předškolní výchova, určena dětem od 18 měsíců věku.

Děti navštěvují každodenně školu v zemi, kde žijí. ČŠBH jim doplňuje znalost českého jazyka a literatury a českých reálií.

Pravidelná výuka

 • Pro nejmladší děti od 18 měsíců do 3 let
  Výuka jazyka prostřednictvím výtvarné výchovy, hudby, mluveného slova, divadla
  Časová dotace: 1 x týdně 1 hodina
   
 • Pro děti od 3 do 6 let
  Výchovně-naučná struktura podobná české mateřské škole
  Časová dotace: 1 x týdně 2 hodiny (minimálně 1 x týdně hodina)
   
 • Pro školáky od 6 do 15 let
  Výuka českého jazyka, literatury, dějepisu a zeměpisu českých zemí (1. stupeň: 4. a 5. třída – Můj český svět, 2. stupeň: 6.- 9. české země včera a dnes)
  Časová dotace: 4 hodiny (60 min) týdně
   

Nadstavbový program (nepravidelná výuka)

Titulní stránka