Koncepce

Výuka v naší škole je pojata v duchu metody „total immersion„, kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně nejpřirozenější způsob, jak si osvojit jazyk. Tento přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích jazyků, která se především opírá o překládání jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování slovní zásoby, navíc v určité situaci. Dítě tak chápe rychleji i jazykovou strukturu.

Tato metoda je velmi podobná výukové metodě doporučované v současnosti Evropskou unií: výuka alespoň jednoho předmětu v daném cizím jazyce:

"Výuka předmětu v cizím jazyce, začleněná do výuky cizího jazyka (CLIL) v evropských školách je založena, dle didaktického výzkumu cizích jazyků, na několika mimořádně důležitých metodologických principech. Pro člověka, který se učí cizímu jazyku, je nutné být zasazen do autentické komunikační situace.“

Titulní stránka