Novinky

Článek jak proběhla Mikulášská besídka si můžete přečíst zde:
 
 
 

Článek o uskutečněném divadelním představení si můžete přečíst zde:

JAK TO BYLO S BRNENSKYM DRAKEM .doc (5,5 MB)

 

pro info:

 http://www.ct24.cz/domaci/105210-jak-vyresit-status-skol-bez-hranic/video/1/

 

Mediální ohlasy:

CSBH_medialni_ohlasy_as_at_09_08_2010.pdf (241,4 kB

 

Česká škola bez hranic připravuje projekt fakultních škol:

 

krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=2000

 
 
Zajímavá myšlenka se dočkala realizace
Pelhřimovský deník | 22.7.2010 | rubrika: U nás doma | strana: 10 | autor: Lenka Rancová

Brusel

- V hlavním městě Belgie a nejen tam, žijí a pracují lidé z nejrůznějších zemí. Jinde v Evropě není příliv cizinců tak patrný jako právě tady. Patří mezi ně i početná česká komunita. Že existuje v Bruselu evropská škola je všeobecně známo, ale málo se ví o tom, že tomu bude letos v září rok, co zahájila svou činnost také Česká škola bez hranic při Českém centru, v sousedství českého konzulátu. Její zakladatelkou je Anita Březinová, která zároveň zastává funkci předsedkyně krajanského spolku Beseda (spolek byl založen již v roce 1904). "S myšlenkou založení škol pro cizince přišla v roce 2004 Češka, Lucie Boucher, žijící v Paříži", říká Anita Březinová a dodává.
"Dneska je zcela obvyklé, že cizinci jezdí za prací za hranice své vlasti, časem se většina z nich ale opět vrací domů. Cílem České školy bez hranic je snaha po udržení znalosti rodného jazyka v takové míře, aby při případném návratu do země svého původu mohly děti déle žijící v zahraničí bez problému svůj rodný jazyk užívat a mohly se tak snáz začlenit do společnosti," líčí řezinová.
Podle vedoucí projektu Březinové takové školy pro cizince existují již například ve Francii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale i v Austrálii i jinde. Škola v Bruselu byla založena v září 2010, dostala na "rozjezd" od Československého úřadu zahraničního příspěvek ve výši pět tisíc eur z projektu Podpora vzdělavácích projektů.

Škola je víkendová

Za něj bylo pořízeno základní vybavení školy. "Podařilo se nám získat prostory k provozování tohoto zařízení od Českého centra v Bruselu, v místě, kde dříve mělo České centrum sklady," vysvětluje Anita Březinová. Škola je "víkendová". V neděli od jedenácti do dvanácti hodin dopoledne školu navštěvují děti v předškolním věku, od dosažení osmnácti měsíců. V sobotu pak děti školou povinné. Učitelky, které s nimi pracují, dělají tuto činnost dobrovolně, bez nároku na honorář, vedle svého zaměstnání. Opakují hravou formou s dětmi český jazyk, seznamují je s krásnou literaturou pro děti, učí je zpívat české písničky a pěstují v nich vztah k zemi odkud pocházejí. Rodiče zaplatí za půl roku docházky do školičky padesát eur. Tato částka se vrací do provozu a do nákupu nových pomůcek.
Na závěr školního roku děti dostanou "vysvědčení", což je pamětní list s jejich fotografií. Za rok existence školy se do ní přihlásilo pětatřicet dětí, ale na příští rok má škola nové zájemce. O zřízení pobočky České školy bez hranic projevili zájem i krajané žijící v Antverpách. Anita Březinová usiluje o to, aby škola někdy v budoucnu našla zakotvení i v českých zákonech a došlo tak k její legalizaci podle zákona, podobně jako se tak stalo v případě zřízení Českého centra.
V dubnu letošního roku školu navštívil europoslanec Jan Březina. Zajímal se o chod školy, prohlédl si pomůcky a nechal si vysvětlit celý záměr vedení. Na závěr věnoval škole štědrý sponzorský dar.

Oáza v babylonu

Česká škola bez hranic je příjemnou oázou v babylonu jazyků. Je nanejvýš záslužné, že aspoň jednou za týden si české děti v Bruselu společně pohovoří ve svém rodném jazyce, zazpívají, poslechnou pohádku.
Ti z rodičů, kteří s dětmi školu navštěvují, rozhodně bez jakékoli diskuze tuto myšlenku zřízení školy jednoznačně podporují.

Foto popis|
Region| Vysočina

 

Nejnovější zprávy ČSBH:

krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1963

 

O otevření České školy bez hranic Brusel si mužete přečíst články, či poslechnout reportáže, zde: Český rozhlas V Bruselu se otevřela Česká škola bez hranic http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/680044 Radio Praha České děti v Bruselu mají svou Školu bez hranic http://www.radio.cz/cz/clanek/124389

Titulní stránka